Jaar 2018

Totaal: 1.709,79kWh=380,0kWhp=44%    Max: 540,88kWh=120,2kWhp=168%
Gem: 341,96kWh

Totaal 0kWh0kWh3.874kWh 1.710kWh 1.163 44% 380kWhp
Datum Max Jaar Dag verbruik [kWh]Nacht verbruik [kWh] Verwachte opbrengst [kWh] Absolute opbrengst [kWh] Behaald [Euro] % Absolute opbrengst Genormeerde opbrengst [kWhp]
Jan 201700102 91,82 62,44 € 90,02 20,40
Feb 201800192 309,09 210,18 € 160,98 68,69
Ma 201400291 288,91 196,46 € 99,28 64,20
Apr 201000437 479,09 325,78 € 109,63 106,46
Mei 201100521 540,88 367,80 € 103,82 120,20